cân học toán gỗMt

110.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...


Cân sẽ thăng bàng khi số vòng của mỗi bên đều nhau và nghiêng sang bên có nhiều vòng tròn hơn.
Với 8 vòng tròn có màu sắc, kích thước theo từng cặp, giúp bé phân biệt về:
- Màu sắc
- Số lượng nhiều hơn, ít hơn;
- Nặng hơn, nhẹ hơn.
Size: 15 x 7 x 10 cm